Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dat kader wil Mijn Juf Venlo u informeren over de persoonsgegevens welke wij van u registreren:

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn Juf Venlo verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Logboek
  • Intake gegevens
  • Plan van aanpak

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Mijn Juf Venlo verwerkt gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Hoe lang we gegevens bewaren
Mijn Juf Venlo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar.

Delen met anderen

Mijn Juf Venlo deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mijnjuf-venlo.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Mijn Juf Venlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.