Werkwijze/ Tarieven

Werkwijze

Na een telefonisch gesprek vindt er samen met uw kind een intake plaats. Zo kunnen we kennismaken en uitleggen hoe we werken. Tijdens de intake bekijken we wat de hulpvraag van ouders en kind is. We bekijken ook wat er goed gaat en waar het kind sterk in is. Ook bespreken we de resultaten op school.  

Naar aanleiding van dit gesprek stellen we een begeleidingsplan op dat u per mail ontvangt voordat de begeleiding start. Deze intake is onderdeel van de eerste 3 begeleidingen.

Na iedere 3 begeleidingen vindt een korte evaluatie plaats: hoe ervaart het kind de begeleidingen? Wat zijn de vorderingen? Moeten de doelen veranderd worden of blijven die nog een periode hetzelfde? Na iedere 3 begeleidingen kiest u ervoor om weer verder te gaan met 3 nieuwe begeleidingen.

In principe vinden de begeleidingen iedere week plaats buiten de schoolvakanties. Dit zorgt ervoor dat er een duidelijke structuur is en dat de voortgang behouden blijft. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden. In vakanties vindt alleen begeleiding in overleg plaats.

Tarieven

1. Strippenkaart: intake, begeleidingsplan en 2 begeleidingen thuis € 150,-

2. Strippenkaart: 3 begeleidingen van 45 minuten thuis € 150,-

3. Strippenkaart: 3 begeleidingen van 45 minuten op school € 150,-

    Bij de thuisbegeleiding werken we met een strippenkaart. Een strippenkaart bestaat uit drie begeleidingsmomenten van 45 minuten. De eerste strippenkaart bevat een intakegesprek en een begeleidingsplan en daarnaast twee begeleidingsmomenten. De volgende strippenkaart bevat steeds drie begeleidingsmomenten. Het tarief geldt voor een straal van 10 km rondom Venlo en is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten. Parkeertarieven worden apart in rekening gebracht. Iedere begeleiding krijgt u een schriftelijk verslag/ logboek per email.

    Contact met school is altijd mogelijk. Telefonisch of per mail. Een gesprek op school telt als één begeleiding.

    Bij begeleidingen die door ons op school verzorgd worden, wordt er meestal 30 tot 45 minuten met uw kind gewerkt. In overleg kan hier ook vanaf geweken worden. Ook hierbij ontvangt u iedere begeleiding een verslag. Begeleidingen op school vinden altijd in overleg met school plaats.